In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 • de webpagina: iedere webpagina waarin Smeets Internet Services een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
 • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
 • Smeets Internet Services: de bevoegde uitgever van de webpagina;
 • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
 • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
 • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 1. Smeets Internet Services spant zich in om de inhoud van de webpagina regelmatig bij te werken en/of aan te vullen. Ondanks deze aandacht is het mogelijk dat de inhoud onjuist en/of onvolledig is.
 2. Smeets Internet Services biedt de inhoud van de webpagina aan, in de staat waarin deze zich bevindt, zonder garantie of waarborg ten opzichte van kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor zowel particulier als zakelijk gebruik bedoeld.
 3. Smeets Internet Services is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 4. Smeets Internet Services is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden na een bezoek aan een andere website via een link op de deze website of anderszins wordt uitgesloten. Het feit dat de websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website betekend niet dat Smeets Internet Services de diensten en/of producten op de website van een derde aanbeveelt en/of goedkeurt.
 5. Smeets Internet Services mag de webpagina op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Smeets Internet Services is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van veranderingen of beëindiging van een webpagina.
 6. Behoudens deze disclaimer, is Smeets Internet Services niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 7. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
 8. Smeets Internet Services behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken.
 9. U zal Smeets Internet Services, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Theoriecursus

TheorieCursus.nl, de site voor een geslaagd examen

Gratis theorie

Gratis theorie, de website waar je gratis voor je theorie examen kan leren.

Smeets Internet Services, voor elke app een unieke oplossing.